Dofinansowanie projektu z UE: 454 720,00 PLN

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Manuscriptum. Go to Arabia

Cel projektu

Celem projektu jest zwrócenie uwagi szerszego grona odbiorców z rynków Zatoki Perskiej na awangardowe produkty oficyny wydawniczej MANUSCRIPTUM.
W ramach projektu planuje się uzyskanie następujących rezultatów w sprzedaży eksportowej:
1. zawarcie 4 kontraktów handlowych zagranicznych do roku 2024;
2. osiągnięcie przychodów ze sprzedaży eksportowej produktów objętych projektem: 1 872 432,52 zł w latach 2021 – 2024;
3. rozpoczęcie regularnych kontaktów handlowych i sprzedaży produktów do krajów Zatoki a w szczególności do ZEA, Arabii Saudyjskiej, Kataru i Kuwejtu.
Powyższe rezultaty będą kołem zamachowym dalszego rozwoju działalności eksportowej MANUSCRIPTUM SP Z O.O.
Nawiązanie nowych relacji handlowych z partnerami zagranicznymi pozwoli na zbudowanie atrakcyjnej i rozpoznawalnej marki, umocnienie pozycji konkurencyjnej, potencjału eksportowego, a w konsekwencji zawarcie kolejnych kontraktów i dalszy wzrost przychodów z eksportu.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest udział spółki MANUSCRIPTUM SP. Z O.O. w Programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO2020 w Dubaju.
Projekt dotyczy promocji marki produktowej związanej z wydawaniem faksymiliów - wiernych, naukowych replik ksiąg. Unikatowe dzieła, stanowiące niejednokrotnie fundament wiedzy dla wielu dziedzin nauki i działalności ludzkiej przechowywane są często w muzeach lub w zbiorach prywatnych kolekcjonerów. Działalność MANUSCRIPTUM polega nie tylko na tworzeniu ich wiernych replik, ale także na nadawaniu im wyjątkowego i bezcennego charakteru dzięki niezwykłym jubilerskim oprawom.
Wnioskodawca będzie prowadzić działania na perspektywicznych rynkach ZEA, Arabii Saudyjskiej, Kataru oraz Kuwejtu. Planuje pogłębić i rozwijać relacje z kontrahentami z branży kolekcjonerskiej, prezentowej oraz instytucjami państwowymi w tych krajach w celu realizacji projektów komercyjnych dla rządów tych państw.
Zakres rzeczowy projektu:
1.Udział w charakterze wystawcy na targach:
- Abu Dhabi Book Fair 2020
- ADIHEX Targi, Abu Dhabi
- Expo Dubai 2020: Targi Al Fares, Dzień Niepodległości Polski, Narodowy Dzień Polski
- Sharjah International Book Fair
- Dubai International Boat Show
- Dubai International Horse Fair
- Abu Dhabi Book Fair 2021
2. Udział w charakterze zwiedzającego na:
- Expo Dubai 2020, Otwarcie Pawilonu Polski
- Obchody Golden Jubilee of the Union
3.Udział w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym
4.Misja wyjazdowa w celu odbycia spotkań z kontrahentami i nawiązania relacji businessowych w:
- ZEA
- Arabii Saudyjskiej (2 razy)
- Katarze
- Kuwejcie
4.Działania informacyjno-promocyjne: wykonanie katalogów, broszur, filmów i prezentacji multimedialnych, budowa strony internetowej.
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.04.2021 do 31.05.2022. Sfinansowany będzie ze środków własnych Spółki oraz środków z dofinansowania projektu w ramach przedmiotowego konkursu.

Informacje ogólne o projekcie

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny RozwójOś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwachDziałanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstwPoddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to BrandNr Naboru: POIR.03.03.03-IP.03-00-001/21Rodzaj projektu: Konkursowy

  1. ar
  2. en

Manuscriptum sp.z o.o. implements a project co-financed from European Funds
Manuscriptum. Go to Arabia

 

Contact

+48 22 299 50 09

info@manuscriptum.pl

Address

Manuscriptum Ltd.

Domaniewska 37 Str., 02-672 Warsaw, Poland

National Court Register (KRS): 0000654355, REGON: 366001390

Tax identification number 5252687051